สำหรับขั้นตอนการจองห้องพักในต่างประเทศ แทบไม่แตกต่างจากในประเทศเลย สามารถทำขั้นตอนแบบเดียวกันได้ แต่จะมีบางกรณีที่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม และต้องเตรียมเอกสารหนังสือเดินทางให้พร้อมด้วย ทั้งหนังสือเดินทางในประเทศ และวีซ่าสำหรับเข้าต่างประเทศ โดยมีหลักการเตรียมดังนี้

สิ่งจำเป็นสำหรับการจองห้องพักในต่างประเทศ

 1. มีอีเมล์สำหรับติดต่อข้อมูล เพื่อรับเอกสารยืนยันต่าง ๆ ในการขอรับห้องพัก (Hotmail, Gmail)
 2. บัญชีธนาคารใดก็ได้ หรือ บัตรเครดิต เพื่อใช้ในการชำระเงินต่างประเทศ
 3. หนังสือเดินทางที่ทางรัฐบาลออกให้
 4. สำหรับบางประเทศต้องทำการขอวีซ่าก่อนทำการเข้าประเทศ (บางที่ไม่ต้องใช้)

ขั้นตอนการจองห้องพักในต่างประเทศ

 1. เลือกจองกับเว็บไซต์ที่มีโปรโมชั่นกับโรงแรมต่างประเทศ
 2. สมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ผ่าน Facebook หรือ อีเมล์
 3. ทำการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
 4. เลือกสถานที่พัก หรือ โรงแรม
 5. เลือกวันที่เช็คอิน และ เช็คเอาท์
 6. จำนวนวันที่ต้องการพัก
 7. จำนวนผู้เข้าพัก
 8. เลือกบริการเช่ารถยนต์ที่รองรับ
 9. เลือกอาหารเช้า
 10. เข้าทำการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ บัตรเครดิต

ขั้นตอนการขอวีซ่า

          ในการจะบินไปต่างประเทศ เราจะเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง และทำการขอวีซ่ากับสถานทูตประเทศนั้น ๆ เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศอย่างถูกต้อง โดยจำเป็นต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อยื่นกับสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไป ได้แก่

 1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 2. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายสีขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร 2 รูป
 4. แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่า พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน
 5. ผลการพิจารณาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 6. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ
 7. เอกสาร การจอง บัตรโดยสารเครื่องบิน

ค่าธรรมเนียมสำหรับทำวีซ่าเริ่มต้นที่ 1,000 จนไปถึง 10,000 บาทในบางประเทศ

ขั้นตอนการจองเครื่องบินต่างประเทศ

 1. เข้าเว็บสายการบิน หรือ ตัวแทนจำหน่าย
 2. เลือกเที่ยวบินต้นทาง – ปลายทาง วันเวลาที่ต้องการเดินทาง
 3. เลือกเมืองที่ต้องการเดินทางไป
 4. เลือกสายการบินที่ต้องการเดินทางด้วย
 5. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ราคา วันที่ อื่น ๆ
 6. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 7. เลือกช่องทางชำระเงิน ทั้งการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือ บัตรเครดิต
 8. เสร็จสิ้นการจอง เตรียมพร้อมออกเดินทาง

ห้ามพกสิ่งของต้องห้ามต่อไปนี้ขึ้นเครื่องบิน

 1. อาวุธ, ปืน
 2. ยาเสพติด
 3. สุรา, บุหรี่เกินขนาดที่กำหนด
 4. สินค้าเทียม หรือ ผิดลิขสิทธิ์
 5. สื่อลามกอนาจารณ์

การเดินทางไปต่างประเทศตรวจสอบข้อมูล และศึกษาข้อมูลของประเทศที่ต้องการเดินให้ถี่ถ้วน เพราะเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมมของประเทศเขาบ้างเล็กน้อย เพื่อที่จะได้ทำตัวถูกต้อง และหากเกิดอะไรขึ้นจะได้รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ