เที่ยวญี่ปุ่นหมู่บ้านชิราคาวะโกะที่เก่าแก่อีกทั้งยังเป็นมรดโลก

Shirakawago

ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจอย่างมากในด้านวัฒนธรรม เป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่คนไทยเลือกเดินทางไปเที่ยวมากกว่า เกาหลี หรือ ประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านชิราคาวะโกะ (Shirakawa-go) เป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโกในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหมู่บ้านบนภูเขา 3 แห่งในพื้นที่ขนาด 170 เอเคอร์ ตั้งอยู่ในหุบเขาโชงะวะที่อยู่ในภาคกลางของญี่ปุ่น หุบเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตภูเขาที่มีหิมะตกมาก ผู้คนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก สิ่งก่อสร้างตามๆสร้างตามแบบสไตล์ Gassho-zukuri ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้กำจัดหิมะจากหลังคาได้อย่างง่ายดาย

ประวัติศาสตร์

ที่นี่มีภูเขา ฮะกุซัง (Hakusan) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งรวมสุดยอดอันศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ในศตวรรษที่ 8 พื้นที่ชิราคาวะโกะกลายเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจของเหล่านักพรต โดยจะเริ่มทำพิธีกรรมในใจกลางของภูเขาฮะกุซัง หลังจากนั้นภูมิภาคแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของนิกายเท็นไดของชาวพุทธ ทุกวันนี้ยังมีประเพณีของ Ochi-udo Dentsetsu จัดขึ้นอยู่ตลอดทุกปี ซึ่งเปิดเรื่องเล่าของนักรบที่แพ้สงครามและได้หนีกลับมาไปที่ห่างไกล ต่อมาศาสนานิกายเท็นได ถูกแทนที่ในศตวรรษที่ 13 โดยนิกายโจโดและยังคงเป็นอิทธิพลหลักทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน

มรดกโลกของชิราคาวะโกะ

หมูบ้านในหุบเขาที่สำคัญทั้งได้แก่ Ogimachi, Ainokura และ Suganuma ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันของเขตชูบุในภาคกลางของญี่ปุ่น โดยรวมแล้วพื้นที่ที่ถูกจารึกไว้ให้เป็นมรดกโลกสำหรับหมู่บ้านทั้งสามนี้มีพื้นที่ประมาณ 68 เฮกตาร์ อย่างไรก็ตามแต่ละพื้นที่หมู่บ้านได้รับการคุ้มครองจากเขตที่เรียกว่า Buffer Zone I โดยมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการรักษาสภาพแวดล้อมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีโซนรองที่ใหญ่กว่ามาก Buffer Zone II ที่มีพื้นที่รวม 545.38 ตารางกิโลเมตร (210.57 ตารางไมล์)

การสร้างบ้านที่เป็นเอกลักษณ์

ที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะมีสไตล์การสร้างบ้านที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเรียกกันว่า Gassho-style โดดเด่นด้วยการมุงหลังคาที่เหมือนกับการพนมมือ การออกแบบเช่นนี้ทำให้มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ช่วยให้บ้านสามารถต้านทานต่อภาวะอากาศที่รุนแรง ลดน้ำหนักของหิมะที่ตกหนักในภูมิภาคในช่วงฤดูหนาว บ้านมักจะมีขนาดใหญ่สามถึงสี่ชั้น และในอดีตมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่รองรับการขยายตัวของครอบครัว มีพื้นที่พอให้กับสมาชิกหลายคน และเพียงพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันนี้รูปแบบบ้าน Gassho-style เป็นอะไรที่หาดูได้ยากในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างมาก ที่จะได้มาชมความงามของธรรมชาติพร้อมกับความน่าทึ่งในด้านสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น